Партньори

Генерален спонсор:

Mtel

Mtel

Мтел, част от Telekom Austria Group, е лидер на българския телекомуникацинон пазар с повече от 19 години история. Компанията предлага фиксирани и мобилни услуги, броудбанд и дигитална телевизия на повече от 4 милиона клиенти. Мтел играе важна роля в българската икономика и общество с инвестиции за над 2,5 милиарда лева. Компанията е сред най-големите дарители, подкрепяйки множество социални и културни каузи от национално значение

повече

С подкрепата на:

Делойт България

Делойт България

"Делойт" e международна консултантска фирма, която в своята дейност съчетава най-високи стандарти на професионализъм в предоставянето на консултантски и одиторски услуги и изключителна ангажираност към своите клиенти.

С помощта на интелектуалния капитал на над 165 хил. експерти, служители на "Делойт" в световен мащаб, и посредством глобална стратегия, прилагана в над 140 страни по света, фирмата предоставя на своите клиенти услуги в сферата на управленското консултиране, което включва консултации по управление на човешките ресурси, стратегическо и оперативно управление, финансово управление и ИТ, одит, услуги по управление на риска и данъчни услуги, както консултиране по придобивания, сливания, оценка на активи.

Служителите на "Делойт" са обединени от култура на сътрудничество, която насърчава почтеността, създаването на изключителна стойност за пазари и клиенти, взаимната ангажираност и силата на културното разнообразие.
Професионалистите на "Делойт" са се посветили на укрепване на корпоративната отговорност, изграждане на обществено доверие и оказване на положително влияние в техните общности.

Фирмата е предпочитан работодател от най-талантливите специалисти по света, привлечени от постиженията, фирмената култура и многообразие на "Делойт".

повече
Actavis

Actavis

Производствените мощности на Актавис в България се състоят от два завода в градовете Дупница и Троян и дейността им се ръководи от Aктавис Оперейшънс ЕООД . Заводите имат над 50-годишна традиция във фармацевтичното производство и до преди няколко години бяха познати като Балканфарма - Дупница АД и Балканфарма – Троян АД. Приватизирани са през 1999 г. и в момента са собственост на Актавис Груп.
Считано от 03.08.2016, Actavis Generics беше придобита от Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA), водеща световна фармацевтична компания, която ежедневно предоставя висококачествени, ориентирани към клиента решения в областта на здравеопазването за милиони пациенти. За повече информация посетете www.tevapharm.com.

повече
Пощенска Банка

Пощенска Банка

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, e петата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има 25-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране.

През март 2016 г. Пощенска банка придоби дейността на Алфа Банк България, което е поредната стъпка в затвърждаването на позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова група, която оперира в осем страни, притежава общо активи в размер на 72,9 млрд. евро и 16 912 служители. Основана през 1990 г., Групата се разраства чрез органичен растеж и придобивания, за да се превърне във водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор през последните години.

Юробанк предлага пълна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални и корпоративни клиенти и заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в Гърция, България, Румъния и Сърбия, предлага премиум услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон, има дейност и в Украйна.

повече
EOS

EOS

ЕОS Матрикс България е основана през 2002 г. под името Юръп Матрикс. От самото начало на компанията основни принципи на нашата работа са динамиката, прозрачността, навременната реакция и високото качество. През 2005 г. компанията е придобита от международната ЕОС Груп и променя името си на ЕОS Матрикс. Като част от ЕОS Груп ние черпим позитиви от международната мрежа, както и от богатия финансов опит на компанията-майка.

повече
Alaric

Alaric

Аларик Кeпитъл АД е управляващо дружество, лицензирано към Комисията за Финансов Надзор (КФН) на Република България. Компанията предлага пълен спектър от инвестиционни продукти и услуги свързани с глобалните пазари. Аларик Кепитъл разполага както с инвестиционни стратегии развивани от дружеството, така и с над 250 стратегии на външните си партньори.

повече
Ecopack

Ecopack

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е акционерно дружество, което не разпределя печалба, учредено през февруари 2004 г. от 18 водещи български и международни компании: „Агрима”, „БББ Груп”, „Ганчев”, „Готмар”, „Данон Сердика”, „Девин”, „ИТД”, „Кавен Ирадис”, „Карлсберг България”, „Кока Кола ХБК България”, „Победа”, „Приста Ойл”, „Сарс Груп и Ко”, „Тетра Пак България”, „Фикосота Синтез”, „Флорина България”, „Херти” и „Юниливър България”.
Дружеството е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите.
Дейността на ЕКОПАК се финансира единствено от вноските на компаниите-членове на колективната система.
ЕКОПАК е член на европейската организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки PRO EUROPE с правото да ползва и предоставя на своите клиенти марката "Der Grüne Punkt" ("Зелена точка"). ЕКОПАК е и основател на европейската асоциация EXPRA (Асоциация „Разширена отговорност на производителя“).

повече

 12 

E-mail:

Парола: