Александър Димитров

Александър Димитров

председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „А1 България“

Александър Димитров има повече от 15 години опит в телекомуникациите. На сегашната си позиция е от октомври 2015 г., когато се присъединява към екипа на A1. Идва от „Виваком“, където е главен търговски директор от 2008 г. Преди това е бил търговски директор (2001–2006) и главен изпълнителен директор (2006–2008) на „Германос Телеком България“. Магистър по електрически машини и апарати от Техническия университет в София и по мениджмънт и маркетинг от УНСС.

Георги Атанасов

Георги Атанасов

управител на „Фесто Производство“

Георги Атанасов завършва „Развой на средствата за производство” и „Бизнес мениджмънт” в Техническия университет в Дрезден, Германия. Започва работа във „Фесто Производство” ЕООД в края на 2000 г. като ръководител на отдел „Логистика и услуги”, а после поема отдел „Материално стопанство и логистика”. От януари 2012 г. е управител на дружеството на концерна Festo в Ческа липа, Чехия. През юли 2013 г. става управител на „Фесто Производство“ ЕООД. Женен, с една дъщеря. Свободното си време посвещава на преходи в планината. „Фесто Производство“ ЕООД e част от концерна Festo AG&Co, заводът е световен лидер в производството на магнитни сензори.

Данчо Данчев

Данчо Данчев

председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“

Данчо Данчев започва работа в ЗПАД „България“ през 1995 г. като инспектор застрахователни обезщетения. След това изпълнява длъжността управител на клон Ловеч в ДЗИ. Бил е член на съвета на директорите на „ДЗИ – Общо застраховане“, зам. изпълнителен директор, член на съвета на директорите на „ДЗИ“ ЕАД, член на надзорния съвет на ЗАД „Армеец“, член на надзорния съвет на „ДЗИ – Лизинг“, член на съвета на директорите на „ДЗИ – Консулт“, член на съвета на директорите на „ДЗИ – Инвест“. От май 2001 г. е изпълнителен директор на „ДЗИ ОЗ“ АД и прокурист на „ДЗИ“ ЕАД. Същата година е избран за председател на СД на „ДЗИ – Общо застраховане“ АД. 13 години е председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „ВИКТОРИЯ“. От 2011 до 2015 г. е председател на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Завършил счетоводство и контрол в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Има квалификация по фирмен мениджмънт от Австрийската стопанска камара.

Ивайло Славов

Ивайло Славов

изпълнителен директор на BULPROS

Ивайло Славов има над 20 години международен опит в информационните технологии, финансовите услуги, IT аутсорсинга, аутсорсинга на бизнес процеси и човешки ресурси. Като изпълнителен директор на BULPROS той развива фирмената култура, базирана на стремеж към растеж, работа в екип, споделена отговорност и отворена комуникация. Преди BULPROS е ръководил банковия бизнес в отдел „Централноевропейски финансови услуги“ на Unysis, оглавявал е направленията „Финансови услуги“ и „Производство“ в Microsoft Германия, бил е пряко отговорен за управлението на бизнес линията за „Професионални услуги“ в цяла ЕМЕА в Comparex, бил е директор услуги в Аdecco за Източна Европа и Балканите и изпълнителен директор на Adecco България. Магистър по международна бизнес администрация и бакалавър по международни отношения от УНСС. Дипломиран икономист от Гьоте университета във Франкфурт.

Д-р инж. Илия Гърков

Д-р инж. Илия Гърков

вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България

Д-р инж. Илия Гърков е вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България, ръководи дейностите на дружествата „Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД от 2014 г. Минен инженер от Минно-геоложкия университет, доктор на науките от същия университет. Магистър по мениджмънт за организационно съвършенство от НБУ. Има сертификат по корпоративен мениджмънт от НБУ. Завършва курс по мениджмънт в Свободния университет във Великобритания, както и програма за висши ръководни кадри в London Business School във Великобритания. Има 25 години стаж в добивната индустрия на България, Австралия и Армения. Започва работа ГОРУБСО-Златоград, продължава в рудник „Елаците“. През 1994 г. е началник-смяна в рудник „Челопеч", през 2008 г. става главен инженер, а през 2011 г. - вицепрезидент „Рудодобив“.

 12 

E-mail:

Парола: