Известни са първите участници в конкурса „Мениджър на годината"

02.05.2011

 

В редакцията на Мениджър всеки ден пристигат заявки за участие в конкурса Мениджър на годината 2011”. Това е най-голямото бизнес състезание на годината и е съвсем естествено интересът да е толкова голям. Право за участие в конкурса имат всички мениджъри, които управляват компании с годишен оборот над 10 млн. евро и/или имат 50 души персонал. Задължително е да заемат поста най-малко от две години и половината от времето да живеят в страната (още подробности за регламента на конкурса може да научите от специалния сайт 2011.manager.bg, оттам може да изтеглите и документи за участие). Призоваваме всички мениджъри, които имат високи резултати през последната година, да участват в конкурса. Нека заедно покажем колко силни и достойни хора управляват българския бизнес. Има с какво да се гордеем, нека вашите успехи станат широко известни.  

 

 

Делойт гарантира безпристрастна оценка

 

Създава се обществен съвет към конкурса. Той ще потвърди, че предварително избраната методология за оценка е приложена безпристрастно и с еднакъв подход спрямо всеки от кандидатите, обяснява Васко Райчев – основател и председател на консултантската компания в България

 

 

-  Господин Райчев, с какво участниците в конкурса „Мениджър на годината 2011” ще се различават от предишните години?

- Очакваме да видим наистина добрите мениджъри на България отличени със своите успехи. Мениджърите, които ще вземат участие в конкурса, ще се състезават на базата на своите постижения през 2010 г. Това не беше лека година и добрите резултати ще покажат наистина добри лидерски качества и умения за справяне с трудностите при една усложнена икономическа обстановка. Това прави тези лидери още по-успешни.

 

- Каква ще е ролята на обществения съвет, който ще се създаде към конкурса?

- Ролята на обществения съвет е да потвърди, че предварително избраната от „Делойт” методология за оценка е приложена безпристрастно и с еднакъв подход спрямо всеки от кандидатите. По този начин съветът ще е допълнителен гарант за обективността на резултатите от конкурса.

 

- Бихте ли припомнили етапите и критериите за оценяване на кандидатите?

- Конкурсът се провежда по специално разработена методология от „Делойт”. Оценяването на кандидатите се извършва на три етапа. По време на първия етап се проверява дали номинираните отговарят на критериите за участие. На втория етап се прави оценка на финансовите показатели, като се анализират финансовите данни на фирмите за последните три години. Те включват ръст на продажбите от основна дейност, доходност на инвестирания капитал и др. Прави се сравнение и с постиженията на фирми от същия бизнес сектор и с подобен предмет на дейност. Тук се оценяват и добрите практики във фирмата. 10-те мениджъри на фирмите с най-добри финансови постижения се класират за третия етап на конкурса и участват в интервюта, където се състезават със своите лични качества и управленски умения. За да се определи най-добрият, ние се допитваме и до представители на мениджърските екипи във фирмите на участниците. Личностните качества, които оценяваме, са: лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация, управление на хора и ресурси.

 

- Как убеждавате критиците в надеждността на методологията? Какво е мястото на субективния фактор?

- За финансовата оценка на фирмите ние използваме информацията, която е предоставена от кандидатите, като тази информация се сравнява с публичните регистри. Съответните данни се сравняват с данните на конкурентните фирми, за да се анализират ръстът и успеваемостта на участника. Имаме ясно описани критерии, по които нашите специалисти оценяват управленските умения на номинираните мениджъри на базата на представени доказателства и съществуващи казуси. 

 

- Какъв капацитет, време и ресурси отделя „Делойт” при оценяването?

- В оценяването участват специалисти на „Делойт” от най-високо ниво. Нашите финансови експерти посвещават част от времето си за анализ на финансовите резултати. Анализът и оценката на управленските умения се провеждат от най-добрите професионалисти на „Делойт”.

 

- Лесно или трудно се сравняват мениджърите, техните личностни качества и финансовите резултати, при положение че те са от различни компании и сектори?

- Нашата методология е създадена по такъв начин, че да бъдат оценявани мениджъри от малки или големи, от български или международни, от публичния или от частния сектор, независимо от индустрията, в която оперира фирмата. Критериите са неутрални спрямо сектора и предмета на дейност на компаниите.

 

- Какво очаквате да научим за българския бизнес от този конкурс?

- Надяваме се да научим, че българският бизнес има повече успешни мениджъри от миналите години. Надяваме се резултатите да ни покажат, че българският бизнес има повече устойчивост и конкурентоспособност на международно ниво. Надяваме се да видим повече успешни мениджъри и успешни фирми от сферата на производството. 

 

- Какви са според вас ролята и значението на конкурса „Мениджър на годината” за обществото и бизнеса в България?

- Нашата цел е чрез този конкурс да се отличат добрите мениджъри с техните добри практики. Това са хората - двигатели на икономическото развитие на страната, хората, които намират верния път и увличат последователи след себе си, хората с успешните идеи и с куража за осъществяването им.

 

 

Васко Райчев е председател на „Делойт България” от 2010 г., пенсиониран съдружник е в „Делойт Централна Европа”. Преди това от 2007 г. е бил председател на одитния комитет на Обединена българска банка. От 1992 г. работи в „Делойт” – първоначално като национален директор за одиторската дейност на „Делойт и Туш България”, след това от 1996 г. е бил управляващ съдружник за България и Македония, а от 2003 г. е бил съдружник, отговорен за риска и защитата на репутацията в „Делойт Централна Европа”. Между 2005 и 2006 г. е бил почетен председател на „Делойт България”. Магистър е по счетоводство от Стопанската академия “Д. А. Ценов”, Свищов. Сдружител е на „SOS Детски селища България”.

 

Венцислав Савов

 

E-mail:

Парола: