Красимир Николов. 10 въпроса към 10-имата финалисти

Красимир Николов. 10 въпроса към 10-имата финалисти

06.11.2017

Красимир Николов е финалист в конкурса „Мениджър на годината 2017“, старши вицепрезидент за Централна и Източна Европа във FOX Networks Group

1. Защо Вие трябва да станете Мениджър на годината?

- Не трябва, но “Мениджър на годината” е престижен конкурс, който признава по един достоен начин постиженията на висшия мениджмънт на водещи компании, опериращи в България. За мен и компанията, която представлявам, би било чест да получим това признание.

Фирмената култура във FNG е нещо, в което аз дълбоко вярвам. Стремежът на компанията е да е обърната към хората, към екипа, към нашите партньори, към потребителите на нашите продукти и услуги и към обществото ни като цяло. За нас е от изключителна важност да сме компания, допринасяща за средата и особено много държим на добрите, честни и морални бизнес практики.

2. Какво успешният мениджър прави по-добре от другите?

- Определено трябва да може да слуша активно, да бъде търпелив и да „вижда в бъдещето“. Успешният мениджър познава добре компанията си, служителите и потребителите. Той знае как да мотивира и да се възползва от пълния потенциал на екипа, с който работи.  Смятам, че трябва да може да вижда отвъд текущите нужди на пазара, да предусеща посоката, в която ще се движи потребителското поведение и да поставя основите на бъдещите тенденции в дадената сфера.

Един успешен мениджър трябва да знае как да развива и оптимизира бизнеса дългосрочно и устойчиво. Непрекъснато да подобрява цялостната пазарна среда, без да погубва стремежа към иновации и да е с ясен спомен за наследството и автентичността на компанията.

3. Какво Ви вдъхновява в работата?

- Вдъхновява ме безкомпромисното качество на водещите световни брандове, които FNG развива. Вдъхновява ме фактът, че ние сме компания, която задава темпото и тенденциите. Заявката ни чрез National Geographic да променим света, в който живеем, към по-добро. Иновациите – новите проекти, които излизат извън рамките на стандартното, като първата игрална продукция на National Geographic – „Геният“.  Отговорността към направения избор – NG инвестира 27% от печалбата си в развитие на науката и образованието. И не на последно място ме вдъхновява взаимодействието с хората. Всеки човек е цяла една вселена.

4. Има ли нещо, което искате да промените в компанията си, а не успявате?

- Не, няма такова нещо, но има значение периодът от време и усилието, което трябва да се вложи, за да се реализира една промяна. Важно е човек да бъде търпелив.

5. На кого бихте поверили бизнеса?

- В офиса на FNG в София работи екип от професионалисти, които са на световно ниво.  Вярвам, че при нужда бих могъл да поверя бизнеса на друг доверен член на висшия мениджмънт, без да се притеснявам, че качеството на услугите, които предлагаме, или амбициозните цели, които си поставяме всяка година, ще пострадат от това. Много е важно в един такъв екип, особено в бързо развиваща се сфера като нашата, всяка частица да е толкова силна, колкото самият екип в целостта си.

6. Кой е любимият ви момент от деня?

- Сутринта, спортувайки. Докато спортувам и съзнанието ми е съвсем изчистено от странични  впечатления, тече много интензивен мисловен процес.

В личен аспект, това е моментът, в който се виждам със семейството си след работа. За мен най-ценното време е това, прекарано със семейството!

7. Какво мислите за най-новото поколение, което сега прави първите си крачки в бизнеса?

- Младите са енергични, мотивирани и амбициозни и трябва да се научат на търпение и постоянство. Ние във FNG сме отворени към такива хора, със знания и хъс за развитие и предлагаме среда с неограничени възможности за личностно и професионално израстване.

Виждам много млади, интелигентни предприемачи, които отвеждат бизнеса в България в съвсем нови посоки и това ме кара да съм оптимист.

8. Какво е добре политиците да научат от мениджърите?

- Вярвам, че това, което успешните мениджъри правят добре, е  да спазват обещанията и целите, които са заложили в бизнес плановете си. Те съумяват да делегират правилните задачи на правилните хора и да подбират екипа си според необходимата експертиза.

Добрите мениджъри имат стратегически план за развитието на компанията и спазват законовите и етични норми.

Успешните мениджъри обикновено са вдъхновяващи лидери. Лидерството е колкото темперамент, толкова и умение. И в бизнеса, и в политиката интуицията трябва да си партнира с компетентност, непрекъснато усъвършенстване и ясна отговорност.

Смятам, че един добър политик би следвало да прави същото, като заменим думата „компания“ с „държава“.

9. Трябва ли да има приоритети в развитието на България и кои могат да са те?

- От бизнес гледна точка, като мениджър и ръководител на организация смятам, че всяка държава трябва да има приоритети и стратегически цели.

В частност за България смятам, че това трябва да са конкретни мерки и действия за ангажиране и задържане на млади професионалисти в страната, тъй като има тенденция с все по-бързи темпове да се насочват към външни пазари. Трябва да направим стъпки и за връщането на добрите кадри, които вече са напуснали страната.

Вярвам, че борбата с корупцията, пиратството на интелектуална собственост и сходни, също трябва да бъдат заложени като приоритети. Трябва да има силен стремеж на всяко едно правителство да прави реални стъпки за подобряване на бизнес средата в България. Например, намаляване на администрацията и въвеждане в максимална степен на електронно обслужване на бизнеса от държавната администрация.

10. Оптимист ли сте за България и защо?

- Определено да. Смятам, че България има уникална възможност за развитие и иновации (има много примери пред очите ни). Тук има много квалифицирани професионалисти, които, ако бъдат привлечени с правилните условия, със сигурност биха се развивали кариерно у нас.

Виждам все по-ясна тенденция държавата ни да се превръща в хъб за организационно и техническо обезпечаване и особено атрактивна дестинация за аутсорсване на услуги от големи международни компании.

Доволен съм от факта, че FNG оперира в 8 други държави именно от София.

E-mail:

Парола: