Следващите етапи на "Мениджър на годината"

17.09.2011

 

В момента тече вторият етап на конкурса „Мениджър на годината 2011”. В него кандидатите се оценяват по финансови показатели и добри управленски практики. При финансовите показатели се вземат предвид ръст на продажбите от основна дейност, доходи на инвестирания капитал, EBITDA. Те показват позицията на компанията на пазара, на който оперира, и ефективността на управлението. При добрите управленски практики се оценяват воденето на счетоводството по международни счетоводни стандарти, внедрена интегрирана информационна система, проучване на удовлетвореността и мотивацията на служителите. При оценката на финансовите критерии и добрите управленски практики се поставят точки и по тях се подреждат кандидатите. Първите десет отиват на третия етап на конкурса.

На него се оценяват личностните качества на мениджърите, умението им да управляват успешно своя екип и компания. Оценката се прави чрез интервюта със самия участник и с негови подчинени. Точки се поставят в пет области – лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси. На базата на всички оценки – от втория етап и от интервютата - се определя мениджърът на годината. Церемонията по награждаването тази година ще е в средата на ноември.

 

 

Учреден е Обществен съвет към конкурса „Мениджър на годината”

 

Той ще е допълнителен гарант за обективността на резултатите от конкурса

 

 

Андреас Майерхофер, мениджър на годината 2010 и главен изпълнителен директор на „Мобилтел”, проф. д-р Георги Чобанов, декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, и Георги Ангелов, старши икономист в „Отворено общество”, са членовете на новосъздадения Обществен съвет на конкурса „Мениджър на годината 2011”. Той ще потвърди, че предварително избраната методология за оценка на кандидатите е приложена безпристрастно и с еднакъв подход. Така в конкурса ще има още един гарант за обективността му освен безпристрастната оценка на „Делойт-България”. Световноизвестната консултантска компания разработи методологията за провеждане на конкурса и оценява кандидатите. С Обществения съвет всички ние, които организираме „Мениджър на годината”, и всички вие, които участвате в този конкурс, ще сме още по-убедени, че най-добрият наистина ще спечели. Моля, запознайте се по-отблизо с участниците в новоучредения Обществен съвет на конкурса „Мениджър на годината”.

 


Андреас Майерхофер, мениджър на годината 2010, главен изпълнителен директор на „Мобилтел”:

 

Конкурсът е важен за следващите поколения мениджъри

 

Андреас Майерхофер бе поканен да участва в Обществения съвет през тази година в качеството му на притежател на приза „Мениджър на годината 2010”. В кариерата и в работата си той се води от принципа да не очаква неща, които самият той не би извършил. В конкурса „Мениджър на годината 2010” се включва по настояване на своя екип, а и защото надпреварата повдига мениджърското ниво в страната като цяло. „Подобни инициативи има във всички европейски страни и навсякъде те определят летвата за следващите поколения мениджъри”, казва Андреас Майерхофер.

Включи в Обществения съвет заради прозрачността, която Андреас Майерхофер смята, че е едно от най-важните неща за всеки конкурс. Може условията и правилата да са съвършени, но това трябва да се види и да се знае. Всяка следваща стъпка в името на повече прозрачност и видимост ще е само от полза.


Откакто поема „Мобилтел”, Андреас Майерхофер пътува много, постоянно се среща с хора извън офиса и извън София, търси срещите със служителите и разговорите с тях. За бизнеса в България казва, че се прави предимно с лични контакти. Това до голяма степен отговаря и на неговия личен подход: „Определено съм мениджър, който не обича да стои в офиса и да управлява компанията на базата на статистически данни”, казва за себе си. Минусът в случая е, че това отнема много от личното време. Майерхофер е убеден, че в момента най-важно е компаниите да започнат да инвестират отново, особено като се има предвид, че България се стреми към повече преки инвестиции. За цялостната икономика ще е необходимо време, за да се възстанови до стойностите на растеж отпреди кризата, но България има голям потенциал, много високообразовани специалисти и експерти и много добри условия за по-нататъшни инвестиции. Но има и области, в които е необходима промяна. Един от проблемите на българския бизнес е, че все още има индустрии с недотам добри условия за инвестиране. За да станат по-привлекателни, е необходимо да се ускорят много от административните процедури. „В България всичко отнема твърде много време. Трябва да се ускори възможността да се основават компании, които да инвестират. Все още са проблем много бавните процедури за получаване на разрешения – в нашата област понякога трябва да чакаме с месеци, за да получим разрешение дори за строежа на една базова станция.”


Като цяло обаче Андреас е оптимист за развитието на България. Според него след кризата България ще бъде страна, в която си струва да се инвестират огромни суми, точно както през 2005 г., когато Telecom Austria е инвестирала, придобивайки „Мобилтел”. „Нямаше да съм тук, ако не бях оптимист”, казва Андреас.

 


Проф. д.и.н. Георги Чобанов, декан на Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски":

 

Победителят трябва да е креативен и почтен

 

Цялата кариера на проф. д-р Георги Чобанов е посветена на науката, която той нарича „моята религия”. През 1972 г. завършва статистика в Софийския университет. Девет години по-късно защитава докторска дисертация в Берлин. След това започва работа в Българската академия на науките. Преди 20 години лично тогавашният ректор на Софийския университет акад. Никола Попов му поверява отговорната задача да възстанови Стопанския факултет. Той трябва да продължи традициите на закритото през 1950 г. звено на университета. Но заедно с това факултетът трябва да бъде елитен, на равнището на най-модерното в преподаването и научните изследвания в областта на стопанските науки. Най-голямото предизвикателство в работата на проф. д-р Георги Чобанов е да наложи убеждението, че интересите на Стопанския факултет стоят над личните интереси на всички работещи в него. Иска да научи студентите си на професионалните умения, които ще им помогнат да мислят и да вземат правилни решения. „Икономическата теория не е сборник от рецепти с готови решения, тя е начин на мислене, който позволява на този, който го владее, да стига до тях. Икономическото мислене се формира като резултат от целия образователен процес. Наред с професионалните умения считам, че завършилите Стопанския факултет трябва да имат и усещането за социална отговорност, основана на представата, че ние, хората, сме една общност, всеки от нас е част от цялото”, казва проф. д-р Георги Чобанов. Приема да е участник в Обществения съвет на конкурса „Мениджър на годината”, защото смята, че надпреварата ще даде своя принос в общите ни усилия за налагането на добри мениджъри. Това от своя страна ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Качествата, които трябва да притежава носителят на наградата, според него са креативност и почтеност. Проф. д-р Георги Чобанов е член на Европейското иконометрично дружество, на Европейската икономическа асоциация, на Специализирания научен съвет по управление на икономиката и социална информация при Висшата атестационна комисия. Участва и в Комисията за признаване на дипломи за висше образование при Министерството на образованието, както и във Висшия статистически съвет на Република България. Член е на настоятелството на фондация "Атанас Буров". От 2004 г. е национален координатор по Шестата рамкова програма на ЕС, която се занимава с научни изследвания и технологично развитие.

 

 

Георги Ангелов, старши икономист в „Отворено общество”:

 

Да вижда света наоколо и да може да се адаптира към него

 

Георги Ангелов е един от най-изявените икономисти на България от младото поколение. Той е от хората, които най-убедено и твърдо застанаха зад идеята в България да се въведе плосък данък. Това бе една от каузите на Георги, която - заедно с други икономисти единомишленици - успя да наложи. Той е от най-четените и уважавани автори на „Мениджър”, участник във форумите, които нашето списание организира в страната.


Интересът му към финансите е от годините, когато учи в Търговската гимназия в София. По-късно завършва финанси в УНСС. Избира тази специалност, защото по това време в нея се влиза най-трудно. Още като студент започва работа в Института по пазарна икономика. След това трябва да реши дали да гради академична кариера, или да работи в неправителствения сектор. Избира второто, защото смята, че университетите не са добро място за млади и амбициозни хора и че ще има по-голямо влияние и възможност за израстване в неправителствения сектор. Обществените дебати според него дават много по-голяма възможност за прокарване на нови идеи. В тази връзка никога не е мислил да влиза в политиката, защото според него хората там са ограничавани от партийните повели или от популистки виждания. Най-голямата му битка е за въвеждането на плоския данък у нас. Днес си спомня, че когато той и колегите му я повеждат, никой не вярва, че това е възможно да се случи в България.

Според него мениджърът на годината трябва да бъде упорит и да има въображение, да вижда света наоколо и да може да се адаптира към него по най-добрия начин. Съгласи се да участва в Обществения съвет на конкурса „Мениджър на годината”, защото иска да види как се развиват хората в България, от които зависи макроикономическата обстановка. Смята, че ако има повече хора, които да инвестират време и енергия в неправителствения сектор, тогава ще постигаме много по-добри резултати. „У нас обаче хората все още очакват държавата да прави всичко”, смята икономистът. Генералната цел, която си е поставил, е България да стане икономическо чудо. Казва, че това е много амбициозна цел, но не и невъзможна. „Въпросът е да повярваме, че можем да го направим”, казва Георги Ангелов.

 

 

Автор: Захарина Вецева

E-mail:

Парола: