Топ мениджърите на България 2021: Мирослав Вичев, БОРИКА АД

Топ мениджърите на България 2021: Мирослав Вичев, БОРИКА АД

09.11.2021

Мирослав Вичев има над 30 години опит в сферата на информационните технологии за банковия сектор. Преди да се присъедини към дружеството, заема редица ръководни позиции: ръководител „Приложни системи“ в Българска пощенска банка, старши мениджър „Управленско консултиране и IT“ в Deloitte&Touche, ръководител на „Консултантски отдел“ в „Майкрософт България“, директор „Информационни технологии“ в ТБ „Биохим“, изпълнителен директор на Банка ДСК. Наред с това е член на Надзорния съвет на пенсионна компания ДСК „Родина“, член на Съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на Съвета на директорите на OTP Bank (Русия), зам. главен изпълнителен директор „Информационни технологии и операции“ в OTP Bank (Унгария). От 2007 до 2015 г. е председател на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел „Клуб на мениджърите на информационни технологии в България“, понастоящем почетен член на клуба.


БОРИКА АД е акционерно дружество с участието на 20 търговски банки, опериращи в страната. Дружеството е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България и лидер в предоставянето на услуги за банковия сектор. Приоритет на дружеството е осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции в полза на техните клиенти. Важно място в портфолиото на компанията заемат иновативните финтех услуги за крайни клиенти и партньори, като отдалечена електронна идентификация, електронен и облачен електронен подпис B-Trust, незабавни плащания Blink, мобилни плащания, парични преводи през банкомат Cash-M и др. Повече от 30 години организацията е доверен партньор на банките и бизнеса в предлагането на разнообразни и надеждни финансови услуги.

 

Мениджър на годината” е най-авторитетното бизнес състезание в страната, в което успехите на лидерите се оценяват по специална за конкурса методология. През 2020 година конкурсът надскочи обективните препятствия и разгърна още повече потенциала си. Създадохме документален филм посветен на финалистите в конкурса.  Направихме аналогия между бизнеса и спорта и потърсихме онези качества, които правят от мениджъра и спортиста силни хора, достойни за отличие.

 

През 2021 година надградихме идейно проекта и заснехме филм, който представя финалистите през призмата на творческия дух и креативността. Заедно с участниците нарисувахме портрет на изкуството в бизнеса. Телевизионната премиера на филма ще се състои на 28 ноември от 16.00 часа по bTV.

„Мениджър“ стартира поредица, в която финалистите отговарят на важни за бизнес сектора, в който оперират въпроси. В следващите дни ще ви представим разговорите, които проведохме с всеки един от тях, а на 28 ноември от 16.00 часа по bTV ще имате възможността да се потопи изкуството на успеха. На финала България ще види и кой е новият Мениджър на годината.

 

Представяме ви следващият финалист, Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД

 

Приоритет ни е модернизирането на националните платежни системи

- Коя е най-голямата и най-важна тенденция във вашия сектор, която виждате в момента?

- Финансовият сектор се развива изключително динамично през последните две години. Принос за това имат, от една страна, новите европейски регулации, позволяващи по-либерално разпределение на пазара, а от друга, необходимостта от бърза дигитализация и автоматизация на процесите във финансовите институции.

Вече няма доставчик на платежни услуги у нас, при който тези процеси да не са задвижени, но тепърва ще извървим дълъг път заедно. Предстои влизане на страната в еврозоната, въвеждането на отвореното банкиране и споделянето на банкова информация за клиентите между различните доставчици, въвеждането на незабавните плащания у нас и свързаните с тях нови дигитални начини на разплащане сметка в сметка между търговци и клиенти, както и т.нар. Р2Р (Person to Person).

Проектите са мащабни и концентрирани във времето, затова основни предпоставки за успеха им са стабилната национална платежна инфраструктура и екипната работа на целия бранш.

 

- Съществува ли фундаментална заплаха или голямо предизвикателство пред компании като вашата в следващата година? От къде идват заплахите? Какви са плановете ви за управление на тези предизвикателства?

- Основен приоритет в следващите години ще бъде подготовката и модернизирането на националните платежни системи с цел готовност на пазара за плавно преминаване към еврото. В ролята си на национален оператор сме се заели да осигурим необходимите функционалности на банките, за да облекчим работата им и да ускорим процесите. Предизвикателства несъмнено ще има.

 

С навлизането в еврозоната очакваме да нарасне и апетитът към нашия пазар от конкурентни чужди компании. Работим в тясно сътрудничество с Българската народна банка – в този контекст голямата ни обща цел е да запазим националния суверенитет на България и да не допускаме изтичането на трансакции извън пределите на страната. В процес на изграждане е и инфраструктурата за незабавни плащания, която ще позволи достижимост в европейски план, което означава, че при преминаване към евро банките ще имат възможност да обработват и незабавни плащания в евро. Именно това е и основната цел на влизането ни в еврозоната – клиентите да осъществяват незабавни плащания към всички в Европа и да получават такива.

 

- Каква инвестиционна програма има вашата компания за следващата година и какъв ефект очаквате при приключването ѝ?

- Стратегическите ни дългосрочни проекти и инвестиции са в три основни направления – картов бизнес, незабавни разплащания и електронни услуги (електронно подписване и отдалечена идентификация). Наред с предлагането на традиционната картова услуга значително разширяваме портфолиото от услуги към банките в посока аутсорсинг – система за управление на карти (CMS SaaS), поддръжка и обслужване на ПОС терминали, мониторинг и управление на АТМ мрежи, издаване и персонализация на карти, мониторинг и превенция на картови измами.

По отношение на електронната търговия въвеждаме 3DSecure стандарти и двуфакторна автентикация, както и мобилна автентикация, базирана на биометрични характеристики. Стремежът е да предложим на банките и техните клиенти съвременен и конкурентен продукт с високо ниво на сигурност.

 

При незабавните плащания стратегията ни е да осигурим на участниците – банки и платежни институции, не само инфраструктура за изпълнение на този вид плащания, а и всички съпътстващи дейности и процеси, които надграждат услугата и подпомагат по-бързото ѝ проникване на пазара. Сред тях са: достижимост на услугата 24/7, управление на риска (Anti-fraud), пране на пари (Anti-money laundering), услуга за централно съхраняване на съответствието телефон – IBAN (Mobile look-up), и не на последно място – допълнителни услуги, които осигуряват мобилни решения за клиент и търговец, инструменти за интегриране с мобилни банкирания и софтуерни продукти на трети страни, което позволява свободно развитие на мобилни портфейли.

 

В резултат очакваме сравнително бързо и масово разпространение на този вид плащания сред крайните потребители предвид безспорните им предимства – по-изгодна за банките услуга, по-висока скорост, лекота на употреба, възможност за плащане само на база телефонен номер и др. Прогнозираме проникването им в ниши, в които до момента са реализирани само кешови плащания, което от своя страна ще увеличи обема на електронните разплащания като цяло.

 

В последните две години се фокусирахме върху развитието на електронните ни услуги, като към познатия електронен подпис, записан върху флашка или карта, добавихме решения за подписване с облачен електронен подпис и отдалечена електронна идентификация (през уеб или мобилно устройство). Това позволи на много бизнеси да продължат дейността си, като дигитализират значителна част от процесите си по време на пандемията. Привличането на нови клиенти, сключването на договори с тях и обслужването им станаха възможни от разстояние без лично явяване в офис на доставчика на услугата. Оттук нататък усилията ни ще бъдат насочени към интеграция на тези решения във все повече държавни институции и фирми.

……….

Генерален спонсор на 14-то издание на конкурса "Мениджър на годината" е А1

Състезанието за висши мениджърски постижения се провежда и с подкрепата на:  Fibank,  Johnnie Walker , Bulgaria Insurance , British American Tobacco Bulgaria,  Volkswagen БългарияМетрореклама

 

Медийни партньори са: bTV,  БТАБНРdir.bgДарик24 часаBloomberg TV BulgariaDnes.bgBulFoto

E-mail:

Парола: