Най-добрите професионалисти на "Делойт България" оценяват кандид

Най-добрите професионалисти на "Делойт България" оценяват кандид

15.05.2010

Тази година очаквам да участват повече мениджъри от държавните компании, казва Илиян Василев - председател на българския клон на световноизвестната консултантска компания

- Господин Василев, кое е новото в конкурса “Мениджър на годината 2010”?
- Направихме малки промени, така че оценката да е съобразена с текущата конюнктура. Като цяло сме запазили фундамента на методологията, върху който стъпваме трета година. Първо, защото през 2008 и 2009 г. той доказа, че работи много успешно. И второ, защото целта на конкурса е да обявява най-добрите мениджъри, а това може да стане само ако се запази начинът на оценка, за да имаме обективна сравнимост. Своята тежест имат добрите корпоративни управленски практики, включително тези в областта на човешките ресурси. През 2010 г.

поставяме ударение и върху оценката на добрите практики в корпоративната социална отговорност. По традиция наблягаме на личностните качества на мениджърите. Но тази година ще оценяваме и способността им да изпълняват и адаптират антикризисните планове. Друга промяна, която правим всяка година, е да подобряваме ефективността и обективността на оценъчните инструменти. Тази година ще се стремим да привлечем като участници в конкурса и водещите мениджъри на компании с държавна собственост. Добрите практики в управлението не трябва да зависят от типа собственост.

- Моля, припомнете основните моменти, през които преминава оценяването на кандидатите.
- Кандидатите преминават през етап на допускане. Трябва да отговарят на базисни критерии като: да управляват средни и големи компании, да са били на ръководна позиция в компанията през последните две години и да прекарват поне 50% от времето си в България. След тази фаза участниците преминават през оценка на финансовите резултати на компаниите, които те представляват,

за последните три години. Тук сравняваме резултатите на всеки участник с негови преки конкуренти от сектора. Така осигуряваме максимална обективност на този етап, тъй като участниците се съревновават в индустрията си, а не с целия пазар. Заедно с това на този етап оценяваме корпоративните управленски практики, където ползваме световните стандарти в тази област. След този етап избираме 10-те финалисти. Последният етап е оценка на личностните качества на кандидатите, т.е. на компетентностите им.

- Коя е причината конкурсът да се провежда всяка година след март месец?
- За да можем да направим оценка на финансовите показатели от последните три години, са ни необходими официални финансови данни от предходната година. Такива можем да получим едва след 31 март - официалния срок, когато компаниите трябва да са предали финансовите си отчети на държавата.

- Може ли да се оценяват финансови резултати преди това?
- За цялостна и устойчива оценка не трябва да се ползват междинни финансови данни, дори и те да ни бъдат предоставени. Това не отговаря на принципите на конкурса и методологията да се работи върху официални и достоверни данни с цел крайна обективна оценка.

- По какви критерии оценявате добрите управленски практики?
- Включени са три групи добри управленски практики: корпоративни, например има ли система за индивидуално целеполагане или за управление на качеството; практики в областта на човешките ресурси като правила за определяне на основно и променливо възнаграждение; добри практики на социално отговорно поведение - политики и проекти за подобряване на работните условия, околната среда, здравето и възможности за спорт.

- Ако цифрите се сравняват лесно и безпроблемно, как оценявате личностните качества на мениджърите?
- Нищо не е лесно и безпроблемно при толкова силно променлива среда. Личностните качества са най-трудни за оценка и са най-оспорими от гледна точка на обективност. Затова сме разработили специално за конкурса стандарт на личностни характеристики за мениджърите, които са групирани

в пет области - лидерство, управление на ресурси, управление на хора, стратегическа ориентация и аналитичност и предприемачество. Чрез сравнение между тях и компетентностите на мениджърите се прави крайната оценка. Тя се основава на интервюта, проведени с кандидатите от финалната десетка, с техен пряк подчинен и с техен непряк подчинен. Така спазваме правилото за 180-градусова обратна връзка, чиято цел е да ограничим субективния фактор. Също така в интервюто участват поне двама от експертите на "Делойт" - отново, за да избегнем субективно мнение.

- Колко консултанти от “Делойт” провеждат оценяването?
- "Делойт" подбира много внимателно екипа от специалисти, който участва в конкурса. Те са от много различни области - от финансисти, експерти по корпоративно управление, специалисти по управление на риска, маркетинг експерти, професионалисти в областта на човешките ресурси. Във всеки от предишните конкурси участваха повече от 10 от най-добрите ни експерти.

- Коя е гаранцията, че наистина най-добрият ще спечели?
- Оценката се прави на базата на добре проучена всеобхватна картина на работата на всеки мениджър. Търсим реални доказателства за това в областта на финансовите резултати, практиките на управление, личния принос. И ги намираме. В надпреварата се включват топ мениджъри от елитните български и международни компании, което показва растящо доверие към участие в конкурса. Той вече има традиция и история и заема водещо място при утвърждаване значимостта на мениджърската професия, за повишаване на качеството и за капитализация на управленския капитал на България.   

 

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ е председател на "Делойт България". Посланик на Република България в Русия от 2000 до 2006 г. Бил е председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции и на Българската международна стопанска асоциация (БИБА). Основател и почетен председател е на Българския икономически форум и на Икономическия форум за Югоизточна Европа. Като консултант участва в едни от най-големите български инфраструктурни проекти, като автомагистрала "Тракия", летище София, развитие на курорта Банско и др.

E-mail:

Парола: