Пътят към финала

Пътят към финала

17.08.2020

 

 

 Тридесет и трима са изпълнителните директори, които преминаха във втория етап на конкурса „Мениджър на година”. Общият приход на управляваните от тях компании за миналата година е 6,130 958 млрд. лв. Отчетеният среден ръст в приходите спрямо 2018 г. е 15,74%. Сумарно наетите в тези компании хора са 31 129. Данните са на „Делойт България”, по чиято специално разработена за конкурса методология се оценяват участниците по пътя им към финала.


Всички претенденти са покрили критериите за участие от първия етап: управляват компанията поне от 2 години, за финансовата 2019 г. представляваните от тях дружества са имали над 20 млн. лв. приходи и/или над 50 души персонал и пребивават поне 6 месеца годишно в България.

В настоящия втори етап се оценяват финансовите резултати и добрите управленски практики от последните три финансови години. Финансовите резултати се сравняват с тези на основните конкуренти в бранша. Излъчват се десет финалисти.

Всеки претендент за големия приз е приел и Етичния кодекс на конкурса. Документът обобщава ценностите, принципите и отговорните практики, които създават култура на почтеност и ръководят бизнес поведението на кандидатите за конкурса. С подписването му всеки мениджър декларира, че води бизнеса си честно, прозрачно и прилага добри управленски практики.

 

Какво следва

През септември ще бъдат обявени десетимата финалисти, които ще преминат към третия етап на конкурса, включващ оценка на личностните им характеристики. Те се определят в аспектите лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и на ресурси. Екипите на „Делойт България” провеждат интервюта с всички финалисти, с пряко подчинени и партньори и изготвят 360-градусова оценки, които се валидират от Обществен съвет с безукорен авторитет. Отличието „Мениджър на годината” ще се връчи на бизнес лидера, който събере най-много точки според прилаганата от „Делойт България” методология.


Дори в най-трудната икономическа среда за управление на екипи, проекти и финанси, която познаваме след промените, мисията на „Мениджър на годината” остава непроменена. За да стигнат успешните лидерски модели до още по-широка публика, да вдъхновят и да покажат пътя напред, МИТ ПРЕС ще продуцира филм, посветен на финалистите, на победителя и на партньорите на конкурса, който през ноември 2020 г. ще бъде излъчен в националния ефир на bTV.

 

E-mail:

Парола: