„Мениджър на годината” за пети път

„Мениджър на годината” за пети път

19.04.2012

Започва юбилейното издание на конкурса. Очакваме той да бъде най-силният досега, а заключителната церемония – най-стилна, бляскава и престижна. Нека заедно покажем,че България е богата на таланти в бизнесаЕто така, почти неусетно, стигнахме до първия юбилей на конкурса „Мениджър на годината”. През октомври за пети пореден път най-добрият, най-достойният и най-успешният сред нас ще вдигне в ръка кристалната статуетка.


Истина е, че от 2008 г., когато бе първото издание, досега се появиха доста подобни конкурси, някои дори успяха да спрат. През това време „Мениджър на годината” неслучайно се утвърди като най-престижната класация на успехите на бизнеса в страната.


Това е заслуга най-вече на участниците в конкурса – едни от най-силните личности в стопанското управление на България. Хора, които и в най-трудните години на кризата успяха да постигнат невероятни резултати. През тези пет години ние се убедихме, че мениджърите на България с основание могат да се гордеят с това, което са постигнали, че по резултати, образование и качества спокойно могат да се сравняват с колегите си в Европа и в света.


За утвърждаването на конкурса като най-важния и чакан в бизнес общността голямо значение има и начинът, по който се оценяват кандидатите. В „Мениджър на годината” няма жури, а участниците и техните резултати се класират по строго определена методология.


Тя бе разработена още при старта на конкурса от българския офис на световната консултантска компания „Делойт” и позволява стриктна и точна експертиза при оценка на кандидатите. Въз основа на нея се подреждат кандидатите в конкурса, въз основа на нея се определя и мениджърът на годината. Без никакви задкулисни игри и уговорки. Най-добрата илюстрация на безпристрастната оценка на „Делойт България” са имената на финалистите и на победителите през годините – едни от най-утвърдените и успешни хора в бизнеса на България.


От миналата година има още една гаранция за обективността – създаден бе Обществен съвет на конкурса. Той преглежда, проверява, а после и гарантира, че избраната методология е приложена безпристрастно и еднакво спрямо всички участници.


За успеха на конкурса е много важна сърцатата и вдъхновена работа на всички колеги от списание „Мениджър”, на нашите най-важни и близки партньори от рекламна агенция ATeam. Зад успеха стоят още много и различни хора, обединени от идеята, че в България може да има професионален и безпристрастен конкурс, който да извади на бял свят имената на най-добрите мениджъри. Това са нашите партньори и спонсори. Това са медиите, които ни подкрепят. Тяхната роля е изключително важна. Благодарение на тях идеите и каузите на „Мениджър на годината” – да издигнем престижа на мениджърската професия, да кажем ясно, че в България има силни и професионални ръководители на бизнеса – успяха да стигнат до широката общественост. На всички от сърце им благодарим.


267 са мениджърите, участвали досега в конкурса. Те се превърнаха в посланици на идеята, че в България има и може да има успешни бизнес ръководители, които постигат сериозен напредък. Новите кандидати през тази година ще се присъединят към тях.


Призоваваме българските мениджъри: масово участвайте в конкурса тази година. Вие имате какво да кажете и покажете на България. Нека хората научат за вашите успехи, извоювани по трудния начин в една много сложна и противоречива заради кризата бизнес среда.


Победителят ще има възможност да се нареди рамо до рамо в редиците на досегашните победители - едни от най-добрите професионалисти в бизнеса на България.


В търсенето на най-добрия мениджър за 2012 г. ще се придържаме към утвърдената методология на „Делойт България”. Тя отчита големината на бизнеса и на компанията, финансовите резултати, добрите управленски практики и личностните качества на кандидата.

 

Вие може да участвате:

 • Ако управлявате средна или голяма компания според класификацията, дадена от ЕС – с 50 или повече служители и/или годишен оборот от дейността над 20 млн. лева;

• Ако сте мениджър на висше управленско ниво в сегашната ви фирма в продължение на поне две години;

• Ако прекарвате поне половината от работното си време в България.

 

Конкурсът се провежда в три етапа:

На първия, който продължава до края на юни, кандидатите изпращат документи за участие. В тях потвърждават големината на компанията според класификацията на ЕС, както и че са мениджъри на фирмата от поне две години и най-малко половината от времето живеят в България.

 

През втория етап, който продължава до септември, участниците предоставят допълнителна информация. Класацията на участниците „Делойт България” прави въз основа на

 

• Финансови показатели

Оценката на финансовите показатели на компанията включва ръст на продажбите от основна дейност, доходност на инвестирания капитал, EBIDTA и др. Тя се базира и на сравнение с резултатите в бизнес сектора, в който оперират компаниите на мениджърите, кандидати в конкурса. Изчислява се на база на финансовите данни, получени от кандидата.

 

• Добри управленски практики

Оценяват се корпоративни управленски практики и практики при управление на човешките ресурси. Това са бизнес практиките, които повишават конкурентоспособността на всяка компания, като: водене на счетоводството по международните счетоводни стандарти, внедрена интегрирана информационна система, проучване на удовлетвореността и мотивацията на служителите.

Всеки от критериите за оценка носи точки и така в края на този етап се подреждат финалистите.

 

Третият етап е от септември до октомври и в него финалистите се класират по

 

• Личностни характеристики

Те са обособени в пет основни групи критерии: лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси. Оценката по този критерий се прави чрез интервюта както с мениджъра, който участва в конкурса, така и с негови служители.

Отново се поставят точки и в края на този етап се определя мениджърът на годината. Резултатите на участниците се подреждат по точките от втория и третия етап. Постигналият най-висок бал е новият мениджър на годината.

Заключителната церемония и връчването на наградата на победителя по традиция е в края на октомври. Тогава списание „Мениджър” има рожден ден, тази година навършва 14 години.

Призоваваме всички успешни мениджъри - участвайте масово в конкурса. Нека покажем на хората в страната, на хората в Европа (конкурсът се отразява и от основни европейски медии), че България е богата на таланти не само в областта на културата и спорта. България е изключително богата на таланти в бизнеса. Нека всеки научи за това.

 

Желаем на всички участници в конкурса успех. Убедени сме, че най-добрият отново ще победи.

E-mail:

Парола: