Партньори

С подкрепата на:

Ecopack

Ecopack

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е акционерно дружество, което не разпределя печалба, учредено през февруари 2004 г. от 18 водещи български и международни компании: „Агрима”, „БББ Груп”, „Ганчев”, „Готмар”, „Данон Сердика”, „Девин”, „ИТД”, „Кавен Ирадис”, „Карлсберг България”, „Кока Кола ХБК България”, „Победа”, „Приста Ойл”, „Сарс Груп и Ко”, „Тетра Пак България”, „Фикосота Синтез”, „Флорина България”, „Херти” и „Юниливър България”.
Дружеството е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите.
Дейността на ЕКОПАК се финансира единствено от вноските на компаниите-членове на колективната система.
ЕКОПАК е член на европейската организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки PRO EUROPE с правото да ползва и предоставя на своите клиенти марката "Der Grüne Punkt" ("Зелена точка"). ЕКОПАК е и основател на европейската асоциация EXPRA (Асоциация „Разширена отговорност на производителя“).

повече
F2F

F2F

 123 

E-mail:

Парола: